webmin.com – namestitev aplikacije za Debian oz. Ubuntu Strežnike (Nadzor in upravljanje strežnika preko spleta). Za naprednejše uporabnike poglejte si virtualmin.com

http://www.webmin.com/

Odlična aplikacija za vaš strežnik Linux,… direktna vizualna administracija strežnika npr. preko spleta. Vizualno preko brskalnika lahko nadzorujete vaš strežnik na daljavo iz kjerkoli. Če ste si postavili na drugih lokacijah (ne stalno bivališče) katerikoli strežnik Win-Linux se vam izplača uporabljati za oddaljeni nadzor Webmin.com razvijalci programa pa ponujajo tudi za resnejše računalničarje Virtualne nadzorne plošče za vaše uporabnike strežnika – cPanel. Čeprav za večino uporabnikov je zadostna uporaba ISPConfig – Brezplačno.

Primer namestitve WEBMin za vaš Ubuntu ali Debian Strežnik Linux namestitev programa:

## Prvi način namestitve iz repositorija sourceforge oz. arhiva:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python
wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.941_all.deb
sudo dpkg --install webmin_1.941_all.deb
hostname -I

https://192.168.0.111:10000

# Drugi način namestitve Webmin preko Debian repositorija oz. arhiva:
sudo nano /etc/apt/sources.list
# Kopiraj spodnjo direktivo na koncu datoteke in shrani:
deb https://download.webmin.com/download/repository sarge contrib


sudo apt install software-properties-common apt-transport-https wget
sudo wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib"
sudo apt-get update
sudo apt install webmin

# Lahko tudi krajši postopek, ko ste dali v apt source.lict webmin repository debain kot root lahko namestite program z spodnjimi komandami:
wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
sudo apt-key add jcameron-key.asc
sudo apt update
sudo apt install webmin -y

### Po uspešno zaključeni namestitvi boste dobili tako sporočilo:
Webmin install complete. You can now login to https://vaš_ip_strežnika:10000/
as root with your root password, or as any user who can use sudo
to run commands as root.

Ne pozabit če uporabljate požarni zid UFW da odobrite port 10000!!! Primer spodaj lahko določite npr. tudi določene IP za port 10000 npr. vaš windows ali drugi računalniki in omrežja

# WEBMin odobrite vsem dostop do webmin-a port 10000
sudo ufw allow 10000
sudo ufw allow 10000/tcp

# UserMin
sudo ufw allow 20000

# Strežnik in WEBpošta
sudo ufw allow 80
sudo ufw allow 443
sudo ufw limit ssh/tcp
sudo ufw allow 25
sudo ufw allow 465
sudo ufw allow 587
sudo ufw allow 143
sudo ufw allow 993
sudo ufw allow 110
sudo ufw allow 995

# Odobrite npr. IP vašega Windowsa in ostali računalniki v mreži
sudo ufw allow from 192.168.0.10 port 10000
sudo ufw allow from 192.168.0.10 port 22

Zdaj WEBMin po defaultu uporablja samoregistrirani certifikat, ko dostopate ga morate oddobriti v vašem brskalniku se pravi odprite lokalni url strežnika

https://tvoj_server_ip_ali_hostname:10000/

https://192.168.0.20:10000/
https://mojlocalhostubuntu:10000/ ali npr. lahko krajše za Debian 11 ali Ubuntu 20 sudo su echo "deb https://download.webmin.com/download/repository sarge contrib" | tee /etc/apt/sources.list.d/webmin.list apt install sudo gnupg2 -y wget -qO - http://www.webmin.com/jcameron-key.asc | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/jcameron-key.gpg apt update apt install webmin -y

Ko ste namestili webmin na vaš strežnik na svičerju oz. routerju sprostite port 10000 v splet, tako da boste lahko dostopali do vašega strežnika iz kjerkoli.

Naš standardni port oz. vrata za WEBMIN dostop je PORT = 2222

Nekaj priporočil za nastavitve:

V glavi nastavitve dodajte spodnje direktive – Meni “Webmin Configuration” in “Advanced Options” kopirajte to spodaj kodo v sekcijo Extra HTTP headers

Content-Security-Policy-Report-Only: policy ; 
Feature-Policy: vibrate 'self'; microphone 'none'; payment 'none'; sync-xhr 'self' ; 
Cache-Control: private, no-cache, no-store, must-revalidate, pre-check=0, post-check=0, max-age=0, s-maxage=0 Expires: 0 ; 
Content-Security-Policy: script-src ‘self’ ; 
X-XSS-Protection: 1; mode=block ; 
X-Frame-Options: DENY ; 
X-Content-Type-Options: nosniff ; 
Feature-Policy: autoplay 'none'; camera 'none' ; 

Poberite si še potrebne module in jih namestite – Ne pozabit na redne varnostne kopije vašega strežnika vseh baz podatkov in glavne nastavitve strežnika ter ostalih modulov.

Kako si zaščitimo naš webmin različne lokacije samo dostop iz Slovenije dovoljen:

Recimo, da imate večje število strežnikov po Sloveniji in ne želite, da vam prihajajo iz tujine oz. tujih strežnikov na vaše prijavno mesto za nadzor strežnika na daljavo.

  1. Gremo v glavni meni “Webmin Configuration” in izberete meni “IP Access Control”
  2. Kliknete na točko za izbor “Only allow from listed addresses” ter vpišete oz. kopirate spodnje IP brez prvih treh:
Slovenski ISP in Omrežja 2020
92.37.0.0/17 192.168.77.0/24 192.168.77.77 192.168.77.111 192.168.77.222 192.168.77.123 4.68.15.204/31 4.68.209.26/32 4.69.143.206/32 4.69.151.185/32 4.69.178.96/32 5.32.136.0/21 5.157.72.0/21 5.249.176.0/20 31.6.59.0/24 31.7.192.0/19 31.15.128.0/17 32.106.114.0/24 32.112.59.0/24 34.99.184.0/23 34.103.136.0/30 34.103.136.4/31 34.103.136.10/31 34.103.136.12/30 34.103.136.16/28 34.103.136.32/29 34.103.136.40/30 34.103.136.44/31 34.103.136.47/32 34.103.136.48/30 34.103.136.52/31 34.103.136.54/32 34.103.136.68/31 34.103.136.100/30 34.103.136.104/29 34.103.136.112/28 34.103.136.128/25 34.103.200.0/23 34.103.245.0/24 37.1.89.128/25 37.18.224.0/20 37.19.64.0/21 37.230.133.0/24 37.252.224.0/24 38.28.1.68/32 38.28.1.247/32 45.10.240.0/22 45.15.64.0/22 45.138.220.0/22 45.141.168.0/22 45.146.232.0/22 45.147.136.0/22 45.149.92.0/22 45.157.4.0/22 45.157.252.0/22 45.158.60.0/22 45.158.236.0/22 46.19.8.0/21 46.23.0.0/20 46.54.128.0/17 46.122.0.0/15 46.150.32.0/19 46.151.232.0/21 46.163.4.0/22 46.163.8.0/21 46.163.16.0/20 46.163.32.0/20 46.163.48.224/28 46.163.52.0/24 46.163.56.0/23 46.163.60.56/29 46.163.60.64/29 46.164.0.0/18 46.182.224.0/21 46.248.64.0/19 46.254.0.0/21 46.254.56.0/21 46.254.144.0/21 57.90.64.0/22 57.90.224.0/20 62.40.96.10/32 62.40.96.23/32 62.40.98.28/31 62.40.98.33/32 62.40.98.38/32 62.40.124.5/32 62.40.124.6/32 62.40.126.237/32 62.40.126.238/32 62.67.188.16/28 62.67.191.120/30 62.84.224.0/20 63.167.237.196/32 77.38.0.0/17 77.73.104.0/22 77.94.128.0/21 77.94.136.0/22 77.94.140.0/23 77.94.142.0/24 77.94.143.0/29 77.94.143.16/28 77.94.143.32/27 77.94.143.64/26 77.94.143.128/25 77.94.144.0/20 77.111.0.0/18 77.234.128.0/19 78.153.32.0/19 80.95.224.0/20 80.246.224.0/20 81.17.224.0/24 81.17.226.0/23 82.149.0.0/19 82.192.32.0/19 82.214.64.0/21 82.214.72.0/22 82.214.79.0/24 82.214.120.0/22 82.214.124.0/23 83.97.88.13/32 83.97.88.14/32 83.97.89.62/31 84.20.224.0/19 84.39.208.0/20 84.41.0.0/22 84.41.4.0/25 84.41.4.128/28 84.41.4.160/27 84.41.4.192/26 84.41.5.0/24 84.41.6.0/23 84.41.8.0/21 84.41.16.0/20 84.41.32.0/19 84.41.64.0/19 84.41.96.0/21 84.41.108.0/29 84.41.108.24/29 84.41.108.32/27 84.41.108.112/28 84.41.108.144/28 84.41.108.160/28 84.41.108.192/28 84.41.108.232/29 84.41.108.248/29 84.41.110.0/27 84.41.110.40/29 84.41.110.48/28 84.41.110.64/26 84.41.110.128/25 84.41.111.0/24 84.41.112.0/24 84.41.114.0/24 84.41.115.224/27 84.41.116.32/28 84.41.116.80/29 84.41.116.96/29 84.41.116.224/28 84.41.117.32/29 84.41.117.48/28 84.41.117.80/28 84.41.117.96/27 84.41.117.144/29 84.41.117.160/28 84.41.117.232/29 84.41.117.240/28 84.41.118.32/28 84.41.118.192/28 84.41.118.224/27 84.41.119.16/28 84.41.119.32/29 84.41.119.48/29 84.41.119.128/28 84.41.119.144/29 84.41.119.160/27 84.41.119.192/28 84.41.119.208/29 84.41.119.224/29 84.41.119.240/28 84.41.122.0/23 84.41.124.0/22 84.52.128.0/18 84.255.192.0/18 85.10.0.0/19 85.10.32.0/20 85.208.172.0/22 86.58.0.0/17 86.61.0.0/18 86.61.64.0/20 86.61.80.0/21 86.61.88.0/22 86.61.92.0/24 86.61.95.0/24 86.61.96.0/19 87.119.128.0/19 88.200.0.0/17 88.202.111.32/28 89.142.0.0/16 89.143.0.0/17 89.143.128.0/18 89.143.192.0/19 89.143.224.0/20 89.143.244.0/22 89.143.248.0/21 89.149.173.24/29 89.212.0.0/16 89.233.112.0/20 90.157.128.0/17 91.132.72.0/23 91.132.208.0/22 91.185.192.0/19 91.195.146.0/23 91.198.0.0/24 91.198.52.0/24 91.198.96.0/24 91.198.112.0/24 91.198.190.0/24 91.198.214.0/24 91.199.23.0/24 91.199.61.0/24 91.199.124.0/24 91.199.131.0/24 91.199.142.0/24 91.199.161.0/24 91.199.201.0/24 91.199.235.0/24 91.202.64.0/22 91.208.27.0/24 91.208.88.0/24 91.208.101.0/24 91.208.125.0/24 91.208.168.0/24 91.208.200.0/24 91.208.225.0/24 91.209.18.0/24 91.209.49.0/24 91.209.132.0/24 91.209.145.0/24 91.209.150.0/24 91.209.181.0/24 91.209.188.0/24 91.209.207.0/24 91.209.237.0/24 91.209.251.0/24 91.212.24.0/24 91.212.134.0/24 91.212.199.0/24 91.212.208.0/24 91.212.251.0/24 91.213.80.0/24 91.213.89.0/24 91.213.131.0/24 91.213.147.0/24 91.213.241.0/24 91.216.54.0/24 91.216.74.0/24 91.216.87.0/24 91.216.109.0/24 91.216.172.0/24 91.217.92.0/23 91.217.122.0/23 91.217.126.0/23 91.217.222.0/24 91.217.255.0/24 91.220.55.0/24 91.220.78.0/24 91.220.107.0/24 91.220.119.0/24 91.220.156.0/24 91.220.194.0/24 91.220.213.0/24 91.220.221.0/24 91.220.240.0/24 91.221.170.0/23 91.223.26.0/24 91.223.39.0/24 91.223.43.0/24 91.223.49.0/24 91.223.80.0/24 91.223.113.0/24 91.223.115.0/24 91.223.166.0/24 91.223.174.0/24 91.223.182.0/24 91.223.189.0/24 91.223.193.0/24 91.223.197.0/24 91.223.230.0/24 91.223.238.0/24 91.224.172.0/23 91.224.238.0/23 91.225.96.0/22 91.226.77.0/24 91.226.99.0/24 91.226.246.0/24 91.227.43.0/24 91.227.110.0/23 91.228.207.0/24 91.229.72.0/24 91.230.90.0/24 91.230.238.0/24 91.232.234.0/24 91.232.239.0/24 91.233.163.0/24 91.235.82.0/24 91.235.242.0/24 91.236.1.0/24 91.237.33.0/24 91.237.132.0/22 91.239.96.0/23 91.239.193.0/24 91.240.52.0/22 91.240.216.0/24 91.245.193.0/24 91.246.224.0/19 92.37.0.0/17 92.53.128.0/18 92.60.70.0/32 92.60.70.2/32 92.60.70.4/32 92.60.70.6/31 92.60.70.8/29 92.60.70.16/29 92.60.70.24/32 92.60.70.26/32 92.60.70.28/30 92.60.70.32/28 92.60.70.48/31 92.60.70.54/31 92.60.70.56/29 92.60.70.64/29 92.60.70.72/31 92.60.70.76/30 92.60.70.80/28 92.60.70.96/27 92.60.70.128/25 92.60.72.0/22 92.60.79.0/24 92.63.16.0/20 92.119.72.0/22 92.244.64.0/19 93.103.0.0/16 94.103.64.0/20 94.127.24.0/21 94.140.64.0/19 95.87.128.0/18 95.143.144.0/20 95.159.192.0/18 95.176.128.0/17 109.123.0.0/18 109.127.192.0/18 109.182.0.0/16 109.202.120.0/21 109.239.176.0/20 113.29.65.248/29 113.29.73.0/24 128.90.175.0/24 130.117.1.106/32 130.117.2.82/32 130.117.48.73/32 130.117.48.82/32 130.117.51.65/32 130.117.51.66/32 130.244.33.85/32 130.244.61.25/32 137.83.225.197/32 137.83.225.198/31 137.83.225.200/30 137.83.226.197/32 137.83.226.198/31 137.83.226.200/30 137.83.227.197/32 137.83.227.198/31 137.83.227.200/30 139.92.33.1/32 139.92.116.1/32 141.29.0.0/17 141.29.128.0/19 141.29.160.0/22 141.29.165.0/24 141.29.166.0/23 141.29.168.0/21 141.29.176.0/20 141.29.192.0/19 141.29.224.0/21 141.29.232.0/22 141.29.237.0/24 141.29.238.0/23 141.29.240.0/20 141.255.192.0/18 145.14.4.0/22 145.14.8.0/21 145.14.48.0/21 146.212.0.0/16 146.247.24.0/21 147.78.216.0/22 149.5.192.1/32 149.5.192.32/29 149.6.52.0/24 149.11.116.5/32 149.11.154.1/32 149.62.64.0/18 149.126.128.0/19 152.89.232.0/22 153.5.0.0/16 154.14.49.200/29 154.14.236.192/30 154.14.245.168/29 154.25.3.9/32 154.25.3.10/32 154.25.3.37/32 154.25.3.38/32 154.25.3.45/32 154.25.3.46/32 154.25.3.85/32 154.25.3.86/32 154.25.3.89/32 154.25.3.90/32 154.25.3.101/32 154.25.3.102/32 154.25.3.105/32 154.25.3.106/32 154.25.4.77/32 154.25.4.78/32 154.25.5.33/32 154.25.5.34/32 154.25.5.37/32 154.25.5.38/32 154.26.32.69/32 154.26.32.72/31 154.26.32.78/32 154.26.32.115/32 154.26.48.69/32 154.26.48.72/31 154.26.48.78/32 154.26.48.115/32 154.54.21.68/32 154.54.21.247/32 154.54.33.17/32 154.54.48.85/32 154.54.48.229/32 154.54.62.241/32 154.54.62.242/32 157.23.242.201/32 157.23.242.232/32 157.23.244.189/32 157.167.74.0/24 162.254.84.160/27 163.159.0.0/16 164.8.0.0/16 165.1.197.160/27 165.1.199.80/28 176.52.128.0/19 176.57.92.0/22 176.76.0.0/16 176.105.240.0/22 178.58.0.0/16 178.79.64.0/18 178.172.0.0/17 178.216.56.0/21 184.104.196.18/32 184.104.196.22/32 185.13.52.0/22 185.24.36.0/22 185.28.8.0/22 185.29.16.0/22 185.30.136.0/22 185.33.48.0/22 185.41.176.0/22 185.45.42.16/28 185.49.0.0/22 185.49.116.0/22 185.53.12.0/22 185.54.128.0/23 185.54.131.0/24 185.56.222.0/24 185.57.16.0/23 185.57.18.0/24 185.57.144.0/22 185.57.224.0/23 185.57.226.0/25 185.57.226.128/29 185.57.226.137/32 185.57.226.138/31 185.57.226.140/30 185.57.226.144/28 185.57.226.160/27 185.57.226.192/26 185.57.227.0/24 185.58.180.0/22 185.59.24.0/22 185.60.116.0/22 185.66.148.0/22 185.69.148.0/22 185.71.172.0/22 185.72.28.0/22 185.72.60.0/22 185.72.104.0/22 185.73.4.0/22 185.74.90.0/24 185.78.240.0/22 185.79.228.0/22 185.81.28.0/22 185.84.100.0/22 185.85.148.0/22 185.92.176.0/22 185.92.228.0/24 185.92.230.0/23 185.92.232.0/22 185.97.52.0/22 185.97.68.0/22 185.99.24.224/30 185.99.26.224/30 185.114.144.0/22 185.128.248.0/24 185.128.250.0/23 185.133.184.0/22 185.146.253.0/24 185.146.254.0/23 185.148.72.0/22 185.153.24.0/22 185.173.52.0/22 185.175.0.0/22 185.178.224.0/22 185.179.48.0/22 185.179.216.0/22 185.185.88.0/22 185.187.8.0/22 185.190.83.0/24 185.194.185.112/28 185.195.156.0/22 185.205.116.0/22 185.206.184.0/22 185.221.56.0/22 185.236.192.0/22 188.64.24.0/21 188.64.104.0/21 188.119.104.0/22 188.196.0.0/14 188.230.128.0/17 188.240.209.0/24 188.241.86.0/24 192.71.244.0/24 192.84.90.0/24 192.84.95.0/24 192.84.97.0/24 192.84.99.0/24 192.84.101.0/24 192.84.102.0/23 192.84.104.0/24 192.84.107.0/24 192.84.109.0/24 192.160.15.0/24 193.0.244.0/24 193.2.0.0/16 193.9.12.0/24 193.9.19.0/24 193.9.21.0/24 193.9.52.0/22 193.16.109.0/24 193.16.152.0/24 193.17.1.0/24 193.17.227.0/24 193.23.49.0/24 193.23.62.0/24 193.23.137.0/24 193.24.248.0/24 193.26.26.0/24 193.26.220.0/24 193.28.14.0/24 193.28.43.0/24 193.28.51.0/24 193.28.54.0/24 193.28.146.0/24 193.35.111.0/24 193.36.40.0/24 193.41.35.0/24 193.41.36.0/24 193.41.89.0/24 193.46.71.0/24 193.46.75.0/24 193.47.136.0/24 193.77.0.0/16 193.95.192.0/18 193.104.10.0/24 193.104.23.0/24 193.104.134.0/24 193.104.236.0/24 193.104.240.0/24 193.105.22.0/24 193.105.67.0/24 193.105.115.0/24 193.105.127.0/24 193.109.124.0/24 193.109.227.0/24 193.110.14.0/23 193.110.145.0/24 193.111.192.0/23 193.111.220.0/22 193.138.1.0/24 193.138.2.0/23 193.138.9.0/24 193.138.32.0/19 193.142.116.0/24 193.142.149.0/24 193.164.137.0/24 193.164.138.0/23 193.164.140.0/23 193.169.48.0/23 193.178.188.0/24 193.189.137.0/24 193.189.160.0/20 193.189.176.0/22 193.189.180.0/25 193.189.180.128/26 193.189.180.192/27 193.189.180.224/28 193.189.180.240/29 193.189.181.0/24 193.189.182.0/23 193.189.184.0/21 193.194.120.0/23 193.200.207.0/24 193.201.45.0/24 193.201.101.0/24 193.201.109.0/24 193.201.165.0/24 193.201.212.0/22 193.218.94.0/24 193.219.100.0/24 193.219.106.0/24 193.221.112.0/24 193.221.115.0/24 193.228.151.0/24 193.242.154.0/24 193.243.140.0/23 194.0.174.0/23 194.0.191.0/24 194.6.237.0/24 194.6.242.0/24 194.8.94.0/23 194.9.29.0/24 194.10.5.168/29 194.28.108.0/22 194.29.83.0/24 194.33.12.0/24 194.35.84.0/22 194.39.85.0/24 194.40.211.0/24 194.50.136.0/23 194.50.138.0/24 194.50.166.0/24 194.56.75.0/24 194.59.182.0/24 194.59.185.0/24 194.60.74.0/24 194.110.199.0/24 194.110.222.0/24 194.116.204.0/23 194.117.124.250/32 194.117.125.13/32 194.117.126.191/32 194.126.197.0/24 194.152.0.0/19 194.156.156.0/24 194.165.96.0/19 194.176.112.0/24 194.196.70.0/24 194.196.77.0/24 194.196.89.0/24 194.242.36.0/24 194.247.162.0/23 194.249.0.0/16 195.5.164.0/23 195.20.142.0/24 195.35.122.0/24 195.43.131.0/24 195.43.133.0/24 195.47.197.0/24 195.47.211.0/24 195.47.213.0/24 195.47.224.0/24 195.47.226.0/24 195.47.228.0/24 195.47.243.0/24 195.66.69.0/24 195.66.107.0/24 195.69.96.0/22 195.69.226.0/24 195.72.118.0/23 195.75.215.0/24 195.75.238.0/26 195.78.83.0/24 195.79.24.192/28 195.80.150.0/24 195.80.225.0/24 195.85.192.0/24 195.88.82.0/23 195.95.158.0/24 195.95.161.0/24 195.95.173.0/24 195.95.200.0/23 195.95.204.0/23 195.112.178.66/32 195.112.179.67/32 195.118.206.0/24 195.128.128.0/24 195.128.141.0/24 195.130.194.0/24 195.138.196.0/24 195.138.201.0/24 195.144.26.0/24 195.149.94.0/24 195.158.249.0/24 195.166.120.144/29 195.166.120.176/29 195.170.177.0/24 195.178.118.0/23 195.182.61.0/24 195.190.129.0/24 195.190.158.0/24 195.191.96.0/24 195.200.200.0/24 195.206.228.0/23 195.210.192.0/18 195.216.253.0/24 195.225.50.0/24 195.230.121.0/24 195.234.137.0/24 195.234.169.0/24 195.234.179.0/24 195.234.181.0/24 195.234.189.0/24 195.245.106.0/23 195.245.208.0/24 195.245.216.0/24 195.245.250.0/24 195.246.0.0/19 195.248.68.0/24 195.250.58.0/24 195.250.192.0/19 202.163.1.64/29 202.163.1.76/30 208.127.9.0/25 208.127.59.82/31 208.127.59.84/30 208.127.59.88/29 208.127.59.96/29 208.127.96.197/32 208.127.96.198/31 208.127.96.200/30 208.127.97.197/32 208.127.97.198/31 208.127.97.200/30 208.127.98.197/32 208.127.98.198/31 208.127.98.200/30 208.127.99.197/32 208.127.99.198/31 208.127.99.200/30 208.127.100.197/32 208.127.100.198/31 208.127.100.200/30 208.127.101.197/32 208.127.101.198/31 208.127.101.200/30 208.127.104.197/32 208.127.104.198/31 208.127.104.200/30 208.127.137.0/24 208.127.249.169/32 208.127.249.170/31 208.127.249.172/30 208.127.249.176/28 208.127.249.192/28 208.127.249.208/31 208.127.249.210/32 208.127.252.129/32 208.127.252.130/31 208.127.252.132/30 208.127.252.136/29 208.127.252.144/28 208.127.252.160/28 208.127.252.176/29 208.127.252.184/30 208.127.252.188/31 208.127.252.190/32 209.16.140.0/22 209.16.152.0/22 212.13.224.0/20 212.13.240.0/21 212.13.248.0/27 212.13.248.40/29 212.13.248.48/28 212.13.248.64/26 212.13.248.128/25 212.13.249.0/24 212.13.250.0/23 212.13.252.0/22 212.18.32.0/19 212.30.64.0/19 212.44.96.0/19 212.48.121.0/24 212.48.127.192/26 212.53.153.0/24 212.53.167.0/24 212.63.175.187/32 212.72.96.0/19 212.72.189.0/24 212.85.160.0/19 212.93.224.0/19 212.101.128.0/18 212.102.152.0/22 212.103.128.0/22 212.103.132.0/23 212.103.134.0/24 212.103.135.0/25 212.103.135.128/27 212.103.135.160/29 212.103.135.176/28 212.103.135.192/26 212.103.136.0/21 212.103.144.0/20 212.115.96.240/29 212.118.64.0/19 212.151.133.5/32 212.151.133.7/32 212.151.133.9/32 212.151.133.11/32 212.151.133.13/32 212.151.133.15/32 212.151.133.17/32 212.151.133.19/32 212.151.133.21/32 212.151.133.23/32 212.151.182.49/32 212.151.182.50/32 212.151.186.47/32 212.151.186.48/32 212.151.188.101/32 212.151.188.102/31 212.151.188.104/32 212.162.28.0/24 212.235.128.0/17 213.5.112.0/21 213.142.224.0/20 213.142.240.0/21 213.143.64.0/19 213.157.224.0/19 213.161.0.0/19 213.172.224.0/19 213.206.136.216/32 213.229.192.0/18 213.242.76.65/32 213.250.0.0/18 213.253.66.216/29 213.253.66.224/28 213.253.68.208/28 213.253.71.128/27 213.253.71.160/29 213.253.72.64/28 213.253.79.0/24 213.253.80.32/27 213.253.80.72/29 213.253.80.80/28 213.253.80.128/29 213.253.80.160/28 213.253.80.208/28 213.253.80.224/27 213.253.82.16/29 213.253.82.32/29 213.253.82.96/27 213.253.82.160/29 213.253.82.192/29 213.253.83.0/28 213.253.83.32/27 213.253.83.192/28 213.253.84.0/27 213.253.84.32/28 213.253.84.48/29 213.253.84.104/29 213.253.84.112/28 213.253.84.192/27 213.253.88.96/28 213.253.88.112/29 213.253.91.64/26 213.253.91.128/25 213.253.98.0/25 213.253.100.0/23 213.253.102.0/26 213.253.103.48/28 213.253.105.0/24 213.253.107.0/26 213.253.108.0/24 213.253.110.24/29 213.253.110.64/27 213.253.112.152/29 213.253.113.128/28 213.253.114.192/27 213.253.114.224/29 213.253.116.32/29 213.253.117.160/29 213.253.120.0/29 213.253.120.32/27 213.253.120.168/29 213.253.120.176/29 213.253.124.16/28 213.253.125.0/24 213.253.126.0/24 216.218.252.38/32 217.61.252.0/24 217.72.64.0/19 217.77.241.224/32

Zdaj boste lahko dostopali do vašega strežnika samo preko slovenskega omrežja.


PercNETForumiAudioMediaOglasiWEBDiskDDLeWDiskMServerPSTubePSDDLMediaPSMForumsPSMediaPCSNETMedia