Lep pozdrav sem uporabnikom našega omrežja, na zahtevo prijateljice in določenih uporabnikov našega omrežja vam napišem sledeči članek, kako zaščititi vaš operacijski sistem Windows preko datoteke hosts in pa za strežnike z uporabo Apache Spletnega Serverja različica 2.4 in novejše:

Prenesite si na vaš računalnik spodnjo datoteko hosts.zip, jo odpakirate in jo kopirate v Windows mapo:

c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

To sem vam pripravil iz lastnega Windows10 OS, blokada nevernih omrežij, spam spletnih mest, virusnih spletnih mest, itd…. Lahko izbrišete prve direktive katere imam za lastno omrežje se pravi IP 89.212.137.96, tudi če te direktive pustite vam ne bo nič škodovalo tu gre samo za moje osebno omrežje in vse registrirane domene in poddomene uporabnikov za ta IP 89.212.137.96 ISP www.t-2.net!!!


Zdaj glede zaščite vašega strežnika npr. Windows ali Linux lahko uporabite, v kolikor imate Apache WEB Server konfiguracijsko datoteko za Apache 2.4 se pravi .htaccess spodnje direktive za tiste, kateri imate npr. vaše spletne predstavitve, ki sem jih že opisal v drugih prispevkih npr. Xampp za Windows OS ali Machintosh OS ali npr. za WindowsNT serverje ter Linux Serverje z uporabo Apache WEB Serverja, PS WindowsNT uporablja IIS Spletni strežnik po defaultu ne pa Apache, tako da te IPje spodaj lahko enostavneje blokirate preko Server Manager z nameščenim modulom “IP and Domian Restrictions”!!!

Blokada škodljivega omrežja - vir lastni strežniki lokacija Slovenija, Švica, Nizozemska, Amerika,...

APACHE WEB SERVER 2.4 +
### KOPIRAJTE SPODNJE DIREKTIVE V VAŠ .htaccess BLOKADA ŠKODLJIVIH OMREŽIJ ### LASTNE RAZISKAVE OZ. POIZKUSI VDOROV NA NAŠE STREŽNIKE HTU org. Slovenija <files ~ “^.*\.([Hh][Tt][Aa])”> Require all denied satisfy all </files> <Files “.ht*”> Require all denied </Files> #### HTU org. EU team Slovenia block malicious Networks <RequireAll> Require all granted # Ukraina Login Audio Server Require not ip 213.110.130.21 Require not ip 213.110.128.0/19 # Kitajska Scan DNS query Require not ip 8.218.4.183 Require not ip 8.208.0.0/12 # Vietnam Mass Scanner Hacker Malicious WEB Sites Require not ip 103.156.91.51 Require not ip 103.156.90.0/23 # Mass Scanner Require not ip 193.169.255.41 Require not ip 193.169.255.0/24 Require not ip 192.153.57.14 Require not ip 192.153.57.0/24 Require not ip 167.94.138.113 Require not ip 167.94.138.0/24 Require not ip 61.3.149.182 Require not ip 66.240.236.116 Require not ip 94.232.43.63 Require not ip 94.232.43.0/24 Require not ip 132.145.39.16 Require not ip 45.137.23.232 Require not ip 45.137.23.0/24 Require not ip 185.189.182.234 Require not ip 185.189.182.0/24 Require not ip 2.56.57.93 Require not ip 2.56.56.0/22 Require not ip 103.156.91.51 Require not ip 103.156.90.0/23 Require not ip 208.100.26.232 Require not ip 209.249.134.4 Require not ip 209.249.0.0/16 # Hacker attack DDLEnigma WordPress Drupal Require not ip 192.200.18.20 Require not ip 3.139.56.132 Require not ip 3.133.94.38 Require not ip 52.188.6.127 Require not ip 45.132.227.0/24 Require not ip 136.144.42.0/24 Require not ip 34.229.96.23 Require not ip 194.5.73.6 Require not ip 194.5.73.0/24 Require not ip 188.166.173.93 Require not ip 182.72.231.115 Require not ip 182.72.231.0/24 Require not ip 13.78.211.123 Require not ip 13.90.114.99 ## Microsoft Corporation – Attack OpenSource WEB Apps ## autologin forced login users enumerations ecc… Block all subnet ## This subnet (here are linkedin and others MicroSoft server users) #Require not ip 13.104.0.0/14 #Require not ip 13.96.0.0/13 #Require not ip 13.64.0.0/11 ### GET ###http://azenv.net/ ##HTTP/1.1 Go-http-client/1.1 remote code execution # http://azenv.net/ ## Go-http-client Require not ip 185.53.90.24 Require not ip 185.53.90.0/24 Require not ip 92.118.234.202 Require not ip 92.118.234.0/24 Require not ip 54.183.214.154 Require not ip 143.198.136.88 Require not ip 143.198.0.0/16 ## Known attackers local file inclusion PCSNET Require not ip 13.126.211.14 Require not ip 34.230.2.55 Require not ip 43.131.22.185 Require not ip 43.131.22.118 Require not ip 42.179.217.52 Require not ip 42.176.0.0/13 Require not ip 45.61.146.242 Require not ip 45.146.165.37 Require not ip 45.146.164.0/23 ## Remote Code execution Hackers malware network malicious file inclusion Require not ip 202.91.11.166 Require not ip 202.91.11.0/24 Require not ip 45.155.205.233 Require not ip 45.155.205.0/24 Require not ip 2.56.56.0/22 Require not ip 212.192.244.0/22 Require not ip 47.253.82.78 Require not ip 195.54.160.149 Require not ip 195.54.160.0/23 Require not ip 81.71.160.63 Require not ip 111.13.127.129 Require not ip 175.6.210.66 Require not ip 178.176.202.121 Require not ip 178.176.202.0/24 Require not ip 150.158.189.96 Require not ip 150.158.0.0/16 Require not ip 91.200.100.126 Require not ip 91.200.100.0/22 # Amazon Techonologies inc. forced Login attack Drupal WordPress HCS@2000 Softwares Require not ip 54.82.184.23 Require not ip 3.87.154.116 Require not ip 13.212.6.107 Require not ip 13.212.0.0/15 # Omni ISP Corp Scanner China Scanner – file inclusions – remote code execution Require not ip 154.16.49.23 Require not ip 154.16.49.0/24 Require not ip 111.13.127.129 Require not ip 111.0.0.0/10 ## Hacker Digitalocena servers – Mass Scanners – Proxy-VPN Servers anonymous Require not ip 161.35.188.242 Require not ip 161.35.0.0/16 Require not ip 137.184.45.138 Require not ip 137.184.0.0/16 Require not ip 167.71.13.196 Require not ip 167.71.0.0/16 Require not ip 192.241.215.90 Require not ip 192.241.128.0/17 Require not ip 161.35.86.181 Require not ip 142.93.178.124 Require not ip 142.93.0.0/16 Require not ip 104.248.144.120 Require not ip 104.248.0.0/16 Require not ip 159.223.174.62 Require not ip 159.223.0.0/16 Require not ip 143.110.184.24 Require not ip 143.110.128.0/17 Require not ip 167.99.133.28 Require not ip 167.99.0.0/16 Require not ip 165.232.72.25 Require not ip 165.232.64.0/18 Require not ip 165.232.32.0/19 Require not ip 165.232.128.0/18 Require not ip 128.199.31.68 Require not ip 128.199.0.0/16 Require not ip 64.227.189.205 Require not ip 64.227.128.0/18 Require not ip 157.230.216.203 Require not ip 157.230.0.0/16 ## Hackers Email remotecode execution – file inclusions Require not ip 2.56.56.0/22 Require not ip 212.192.244.0/22 Require not ip 37.0.11.0/24 Require not ip 45.137.21.9 Require not ip 45.137.21.0/24 Require not ip 58.253.8.73 Require not ip 58.252.0.0/14 # abuse malware networks remote code executions – file inclusions – Hackers mass scanners ## “CONNECT 45.81.235.214:4444 Remote code execution Require not ip 45.81.235.112 Require not ip 45.81.235.0/24 Require not ip 2.58.149.206 Require not ip 2.58.148.0/22 Require not ip 172.111.36.0/22 Require not ip 172.111.36.142 Require not ip 199.127.60.104 Require not ip 199.127.60.0/22 # Mass Scanner jndi:dns://45.83.64.1 – remote code execution – file inclusions Require not ip 45.83.67.230 Require not ip 45.83.67.85 Require not ip 45.83.65.16 Require not ip 45.83.65.59 Require not ip 45.83.64.0/22 Require not ip 20.71.156.146 Require not ip 139.59.182.104 Require not ip 139.59.0.0/16 Require not ip 120.24.23.84 Require not ip 120.24.0.0/14 Require not ip 195.201.175.217 Require not ip 195.201.0.0/16 Require not ip 195.251.41.139 Require not ip 195.251.41.0/24 Require not ip 170.210.45.163 Require not ip 170.210.0.0/16 Require not ip 167.172.44.255 Require not ip 167.172.0.0/16 Require not ip 157.245.108.125 Require not ip 157.245.0.0/16 Require not ip 104.248.144.120 Require not ip 104.248.0.0/16 Require not ip 103.103.0.142 Require not ip 103.103.0.0/24 Require not ip 45.56.80.11 Require not ip 45.56.64.0/18 Require not ip 170.210.45.163 Require not ip 170.210.0.0/16 Require not ip 194.5.73.6 Require not ip 194.5.73.0/24 Require not ip 211.154.194.21 Require not ip 211.154.192.0/18 Require not ip 175.6.210.66 Require not ip 147.182.202.30 Require not ip 147.182.128.0/17 Require not ip 31.131.16.127 Require not ip 192.46.216.224 # phpmyadmin attack PCSNET – attempt to force login – SQL injections Require not ip 185.110.214.233 Require not ip 185.110.214.0/24 ## Indonezia attacks – Hackers attempt to remote file inclusion – forced logins CMS HCS@2000 Require not ip 202.91.11.166 Require not ip 202.91.11.0/24 ## Error Codes 400 401 403 – attempt to crack apache protections passwords – DDL sites hcs2000 Require not ip 173.68.79.212 Require not ip 173.64.0.0/12 Require not ip 192.241.215.108 Require not ip 104.131.91.131 Require not ip 104.131.0.0/16 Require not ip 45.15.143.0/24 Require not ip 45.146.164.110 Require not ip 45.146.164.0/23 Require not ip 185.173.205.0/24 Require not ip 45.155.205.0/24 Require not ip 178.73.215.171 Require not ip 34.96.130.0/24 Require not ip 34.77.162.0/24 Require not ip 34.86.35.0/24 Require not ip 96.126.96.0/19 Require not ip 73.218.181.110 Require not ip 111.161.41.86 Require not ip 31.204.152.189 Require not ip 62.234.79.142 Require not ip 106.13.208.37 Require not ip 185.239.242.156 Require not ip 37.187.139.22 Require not ip 37.59.54.36 #Require not ip 37.59.0.0/16 Require not ip 188.165.210.14 Require not ip 3.120.173.54 Require not ip 193.142.146.200 Require not ip 60.12.124.27 Require not ip 88.198.154.149 #Require not ip 88.198.0.0/16 Require not ip 60.12.0.0/16 Require not ip 13.82.55.159 Require not ip 185.239.242.156 Require not ip 82.165.253.73 Require not ip 40.89.147.181 Require not ip 192.95.30.59 Require not ip 17.58.102.22 Require not ip 198.16.76.29 Require not ip 91.241.19.84 Require not ip 20.51.228.251 Require not ip 13.92.27.130 Require not ip 158.69.38.243 Require not ip 158.69.158.103 Require not ip 144.202.66.209 Require not ip 138.91.184.167 Require not ip 52.175.157.64 Require not ip 46.119.172.173 Require not ip 46.119.183.126 Require not ip 52.142.43.65 Require not ip 20.188.108.164 Require not ip 194.61.24.102 Require not ip 178.137.82.147 Require not ip 34.234.54.252 Require not ip 13.89.247.38 Require not ip 91.213.50.99 Require not ip 176.31.182.59 Require not ip 18.216.43.8 Require not ip 91.134.248.249 Require not ip 18.208.158.92 Require not ip 40.77.190.141 Require not ip 195.54.167.190 Require not ip 13.212.25.58 Require not ip 54.255.166.196 Require not ip 51.79.111.220 Require not ip 46.119.126.245 Require not ip 77.247.181.165 Require not ip 176.123.5.227 Require not ip 178.17.171.124 Require not ip 107.181.180.171 Require not ip 89.148.224.70 Require not ip 89.148.254.252 Require not ip 89.148.254.181 Require not ip 77.43.133.152 Require not ip 77.43.167.137 Require not ip 62.16.55.8 Require not ip 77.43.192.7 Require not ip 62.16.55.8 Require not ip 176.113.161.62 Require not ip 62.16.57.108 Require not ip 1.246.223.4 Require not ip 89.148.238.17 Require not ip 89.148.240.62 Require not ip 77.43.181.180 Require not ip 62.16.39.70 Require not ip 62.16.46.50 Require not ip 5.188.210.227 Require not ip 52.255.164.232 Require not ip 80.82.78.104 Require not ip 51.79.111.220 Require not ip 13.212.25.58 Require not ip 116.206.177.50 Require not ip 54.255.166.196 Require not ip 45.155.205.108 Require not ip 112.85.42.194 Require not ip 195.54.160.130 Require not ip 195.54.160.135 Require not ip 195.54.160.21 Require not ip 178.62.72.160 Require not ip 101.51.64.0/19 Require not ip 94.191.127.232 Require not ip 135.125.95.5 Require not ip 222.138.235.243 Require not ip 45.35.215.214 Require not ip 46.161.165.247 Require not ip 146.247.158.29 Require not ip 185.239.242.171 Require not ip 178.95.197.16 Require not ip 183.188.196.122 Require not ip 182.124.20.202 Require not ip 181.129.9.138 Require not ip 59.92.180.192 Require not ip 82.207.61.194 Require not ip 188.169.167.249 Require not ip 188.169.167.0/24 Require not ip 161.47.0.0/16 Require not ip 120.52.152.3 Require not ip 222.186.136.150 Require not ip 69.29.249.180 Require not ip 69.29.210.192 Require not ip 69.29.208.30 Require not ip 69.29.156.102 Require not ip 69.29.155.84 Require not ip 69.29.155.248 Require not ip 69.29.153.67 Require not ip 69.179.231.30 Require not ip 69.179.228.119 Require not ip 69.179.128.95 Require not ip 34.102.136.180 Require not ip 52.21.84.70 Require not ip 161.47.7.14 Require not ip 199.192.28.12 Require not ip 208.91.199.202 Require not ip 185.43.220.17 Require not ip 185.216.140.6 Require not ip 94.242.26.158 Require not ip 91.218.66.136 Require not ip 89.70.85.189 Require not ip 89.232.44.249 Require not ip 84.52.115.101 Require not ip 82.193.145.123 Require not ip 81.71.7.144 Require not ip 81.70.156.161 Require not ip 81.68.77.146 Require not ip 81.68.231.34 Require not ip 217.160.0.205 Require not ip 172.64.201.14 Require not ip 196.22.132.58 Require not ip 104.21.31.249 Require not ip 18.195.76.55 Require not ip 206.188.192.44 Require not ip 46.4.6.184 Require not ip 52.58.144.120 Require not ip 104.21.45.50 Require not ip 160.153.129.238 Require not ip 39.89.145.144 Require not ip 213.108.196.20 Require not ip 117.7.122.163 Require not ip 141.98.10.60 Require not ip 141.98.10.63 Require not ip 141.98.10.81 Require not ip 141.98.10.82 Require not ip 116.105.75.60 Require not ip 5.189.168.79 Require not ip 136.144.41.253 Require not ip 171.250.40.187 Require not ip 199.195.254.63 Require not ip 119.193.168.64 Require not ip 81.248.72.25 Require not ip 2.139.223.70 Require not ip 1.14.141.154 Require not ip 193.163.125.17 Require not ip 112.28.58.206 Require not ip 106.54.194.77 Require not ip 118.39.18.31 Require not ip 180.95.220.88 Require not ip 212.70.149.56 Require not ip 178.128.207.153 Require not ip 200.57.226.5 Require not ip 176.126.175.230 Require not ip 121.5.235.42 Require not ip 115.75.54.89 Require not ip 218.29.54.87 Require not ip 36.84.42.198 Require not ip 106.54.194.35 Require not ip 172.104.138.223 Require not ip 14.97.62.218 Require not ip 192.241.202.131 Require not ip 106.55.145.106 Require not ip 35.247.184.181 Require not ip 109.165.55.210 Require not ip 180.241.56.145 Require not ip 117.199.195.60 Require not ip 185.180.143.166 Require not ip 2.58.173.206 Require not ip 27.118.89.49 Require not ip 118.232.214.207 Require not ip 178.91.63.187 Require not ip 217.88.168.211 Require not ip 76.173.46.179 Require not ip 185.167.97.31 Require not ip 124.78.170.199 Require not ip 92.63.197.114 Require not ip 164.68.110.108 Require not ip 14.102.72.53 Require not ip 178.128.66.109 ## Abuse IP 89.212.137.96 Databases CMS HCS2000 Softwares PCSNET Require not ip 198.12.104.229 Require not ip 46.19.139.18 Require not ip 41.226.5.192 Require not ip 14.228.205.254 Require not ip 117.240.166.51 Require not ip 36.96.212.38 Require not ip 76.95.98.54 Require not ip 92.255.85.237 Require not ip 186.121.242.196 Require not ip 184.105.247.248 Require not ip 122.194.229.92 Require not ip 39.50.46.40 Require not ip 69.165.67.121 Require not ip 113.247.128.62 Require not ip 122.194.229.59 Require not ip 190.105.217.214 Require not ip 43.134.191.178 Require not ip 223.113.57.118 Require not ip 191.102.120.182 Require not ip 207.244.104.183 Require not ip 31.7.57.130 Require not ip 116.105.22.39 Require not ip 176.111.173.226 Require not ip 2.57.121.35 Require not ip 176.111.173.218 Require not ip 36.110.228.254 Require not ip 193.169.254.138 Require not ip 92.255.85.135 Require not ip 141.98.10.63 Require not ip 94.232.46.202 Require not ip 185.66.89.55 Require not ip 212.7.190.108 Require not ip 185.232.21.18 Require not ip 89.35.5.47 Require not ip 105.103.11.101 Require not ip 86.216.193.31 Require not ip 83.1.197.87 Require not ip 130.93.102.62 Require not ip 31.40.251.230 Require not ip 207.113.2.98 Require not ip 182.72.231.115 Require not ip 177.10.60.13 Require not ip 111.93.249.66 Require not ip 45.134.26.45 Require not ip 170.239.221.23 Require not ip 188.20.206.170 Require not ip 104.33.42.69 Require not ip 45.12.136.12 Require not ip 136.185.1.208 Require not ip 185.156.73.122 Require not ip 167.172.133.111 Require not ip 124.121.95.114 Require not ip 107.173.111.175 Require not ip 124.121.85.150 Require not ip 218.154.184.236 Require not ip 94.232.46.202 Require not ip 122.176.97.81 Require not ip 68.235.163.90 Require not ip 61.246.39.218 Require not ip 185.73.126.186 Require not ip 198.199.106.141 Require not ip 149.129.232.209 Require not ip 177.170.15.160 Require not ip 181.59.166.73 Require not ip 91.127.210.191 Require not ip 31.23.185.136 Require not ip 205.185.120.235 Require not ip 221.131.165.62 Require not ip 94.158.87.207 Require not ip 110.93.212.34 Require not ip 125.59.110.206 Require not ip 138.185.142.20 Require not ip 185.112.150.150 Require not ip 103.43.5.102 Require not ip 222.186.180.130 Require not ip 190.20.242.138 Require not ip 27.43.206.113 Require not ip 79.120.54.174 Require not ip 45.163.198.149 Require not ip 90.149.151.118 Require not ip 1.15.188.76 Require not ip 46.19.139.18 Require not ip 171.252.186.42 Require not ip 116.110.25.208 Require not ip 116.105.72.18 Require not ip 92.255.85.237 Require not ip 92.255.85.37 Require not ip 116.110.92.217 Require not ip 94.232.46.202 Require not ip 116.110.113.123 Require not ip 92.255.85.28 Require not ip 212.70.149.72 Require not ip 61.153.105.68 Require not ip 42.192.47.122 Require not ip 61.149.57.50 Require not ip 177.220.238.2 Require not ip 2.57.121.35 Require not ip 46.24.127.199 Require not ip 192.144.232.185 Require not ip 61.144.6.18 Require not ip 31.58.238.78 Require not ip 185.247.20.124 Require not ip 219.155.195.132 Require not ip 167.71.198.17 Require not ip 1.6.233.253 Require not ip 185.156.73.107 Require not ip 196.204.198.115 Require not ip 61.143.233.131 Require not ip 217.45.251.186 Require not ip 112.85.42.89 Require not ip 41.39.183.165 Require not ip 171.25.193.20 Require not ip 61.177.172.158 Require not ip 129.205.8.70 Require not ip 112.85.42.87 Require not ip 31.46.249.9 Require not ip 95.31.177.231 Require not ip 112.85.42.81 Require not ip 195.154.161.32 Require not ip 141.98.11.27 Require not ip 143.198.172.181 Require not ip 107.189.12.47 Require not ip 178.238.230.251 Require not ip 73.70.196.122 Require not ip 85.219.163.163 Require not ip 198.98.59.49 Require not ip 90.56.195.232 Require not ip 184.168.98.160 Require not ip 162.142.125.161 Require not ip 1.116.114.26 Require not ip 107.189.12.135 Require not ip 62.85.12.64 Require not ip 198.98.48.231 Require not ip 193.163.125.207 Require not ip 151.101.2.217 Require not ip 193.248.170.133 Require not ip 120.26.61.43 Require not ip 91.100.12.136 Require not ip 199.119.156.112 Require not ip 167.94.138.27 Require not ip 171.225.252.124 Require not ip 108.174.118.215 Require not ip 92.255.85.135 Require not ip 185.202.111.108 Require not ip 184.105.139.80 Require not ip 2.50.106.215 Require not ip 185.217.1.246 Require not ip 144.168.227.76 Require not ip 185.51.76.187 Require not ip 167.248.133.81 Require not ip 187.189.150.210 Require not ip 198.135.55.41 Require not ip 1.215.254.106 Require not ip 192.241.206.36 Require not ip 188.126.89.58 Require not ip 109.125.173.158 Require not ip 113.141.84.222 Require not ip 1.15.142.88 Require not ip 185.220.100.243 Require not ip 162.247.73.192 Require not ip 120.36.3.101 Require not ip 218.75.210.46 Require not ip 42.232.227.214 Require not ip 222.186.42.7 Require not ip 141.98.10.60 Require not ip 54.234.197.10 Require not ip 205.185.120.180 Require not ip 192.241.205.198 Require not ip 111.223.26.140 Require not ip 185.77.182.212 Require not ip 5.189.168.79 Require not ip 168.194.13.9 Require not ip 5.206.227.16 Require not ip 45.88.137.253 Require not ip 176.111.173.238 Require not ip 141.98.10.63 Require not ip 45.155.204.39 Require not ip 176.111.173.237 Require not ip 117.7.122.163 Require not ip 45.135.232.159 Require not ip 141.98.10.82 Require not ip 199.19.224.231 Require not ip 141.98.10.81 Require not ip 116.98.171.40 Require not ip 58.124.118.121 Require not ip 190.16.237.182 Require not ip 34.90.204.245 Require not ip 221.181.185.159 Require not ip 94.233.240.238 Require not ip 180.242.136.11 Require not ip 113.23.52.8 Require not ip 79.124.62.82 Require not ip 82.142.30.32 Require not ip 47.93.151.74 Require not ip 221.181.185.94 Require not ip 194.85.249.107 Require not ip 115.159.48.200 Require not ip 198.211.116.121 Require not ip 124.160.83.138 Require not ip 221.131.165.56 Require not ip 92.242.235.120 Require not ip 221.131.165.50 Require not ip 167.94.146.30 Require not ip 190.52.167.126 Require not ip 116.105.75.60 Require not ip 136.144.41.253 Require not ip 171.250.40.187 Require not ip 199.195.254.63 Require not ip 119.193.168.64 Require not ip 81.248.72.25 Require not ip 2.139.223.70 Require not ip 1.14.141.154 Require not ip 193.163.125.17 Require not ip 112.28.58.206 Require not ip 106.54.194.77 Require not ip 118.39.18.31 Require not ip 180.95.220.88 Require not ip 212.70.149.56 Require not ip 178.128.207.153 Require not ip 200.57.226.5 Require not ip 176.126.175.230 Require not ip 121.5.235.42 Require not ip 115.75.54.89 Require not ip 218.29.54.87 Require not ip 36.84.42.198 Require not ip 106.54.194.35 Require not ip 172.104.138.223 Require not ip 14.97.62.218 Require not ip 192.241.202.131 Require not ip 106.55.145.106 Require not ip 35.247.184.181 Require not ip 109.165.55.210 Require not ip 180.241.56.145 Require not ip 117.199.195.60 Require not ip 185.180.143.166 Require not ip 2.58.173.206 Require not ip 27.118.89.49 Require not ip 118.232.214.207 Require not ip 178.91.63.187 Require not ip 217.88.168.211 Require not ip 76.173.46.179 Require not ip 185.167.97.31 Require not ip 124.78.170.199 Require not ip 92.63.197.114 Require not ip 164.68.110.108 Require not ip 14.102.72.53 Require not ip 178.128.66.109 </RequireAll>