https://github.com/stamparm/maltrail

Najboljše prakse

 1. Install-Namestitev Maltrail:
 • Na Ubuntu/Debian

  sudo apt-get install git python3 python3-dev python3-pip python-is-python3 libpcap-dev build-essential procps schedtool
  sudo pip3 install pcapy-ng
  cd /tmp
  git clone --depth 1 https://github.com/stamparm/maltrail.git
  sudo mv /tmp/maltrail /opt
  sudo chown -R $USER:$USER /opt/maltrail
 • Na SUSE/openSUSE

  sudo zypper install gcc gcc-c++ git libpcap-devel python3-devel python3-pip procps schedtool
  sudo pip3 install pcapy-ng
  cd /tmp
  git clone --depth 1 https://github.com/stamparm/maltrail.git
  sudo mv /tmp/maltrail /opt
  sudo chown -R $USER:$USER /opt/maltrail
 1. Nastavite delovno okolje:

  sudo mkdir -p /var/log/maltrail
  sudo mkdir -p /etc/maltrail
  sudo cp /opt/maltrail/maltrail.conf /etc/maltrail
  sudo nano /etc/maltrail/maltrail.conf
 2. Nastavite okolje za delovanje:

  • crontab -e # autostart server & periodic update
  */5 * * * * if [ -n "$(ps -ef | grep -v grep | grep 'server.py')" ]; then : ; else python3 /opt/maltrail/server.py -c /etc/maltrail/maltrail.conf; fi
  0 1 * * * cd /opt/maltrail && git pull
  
  • sudo crontab -e # autostart sensor & periodic restart
  */1 * * * * if [ -n "$(ps -ef | grep -v grep | grep 'sensor.py')" ]; then : ; else python3 /opt/maltrail/sensor.py -c /etc/maltrail/maltrail.conf; fi
  2 1 * * * /usr/bin/pkill -f maltrail
  
 3. Omogoči kot storitve systemd (samo Linux):

  sudo cp /opt/maltrail/maltrail-sensor.service /etc/systemd/system/maltrail-sensor.service
  sudo cp /opt/maltrail/maltrail-server.service /etc/systemd/system/maltrail-server.service
  sudo systemctl daemon-reload
  sudo systemctl start maltrail-server.service
  sudo systemctl start maltrail-sensor.service
  sudo systemctl enable maltrail-server.service
  sudo systemctl enable maltrail-sensor.service
  systemctl status maltrail-server.service && systemctl status maltrail-sensor.service
  

Note/maltrail-sensor.service se lahko zažene kot namenska storitev brez vnaprejšnjega zagona /maltrail-server.service. To je uporabno za primer, ko /maltrail-server.service je nameščen in deluje na drugem računalniku v vašem omrežnem okolju.

License

This software is provided under a MIT License. See the accompanying LICENSE file for more information.

Sponsors

Developers


Zdaj ko imate nameščen Maltrail Senzor in Server za dodatno blokiranje Slabih IP lahko uporabite spodnji url ali si datoteko prenesete na vaš strežnik:

https://piramide.zapto.org/iplist.txt

V glavnih nastavitvah maltrail.conf poiščite Custom Trails URL in dodajte spodnje direktive:

# Use remote custom feed (too) in trail updates
CUSTOM_TRAILS_URL https://piramide.zapto.org/iplist-pcsnet.txt

Dve liste ki se nadgrajujeta enkrat dnevno vir Slabih IP naslovov KasperskyLAB, BitDefender, BinaryDefense, AbuseIP in Fail2Ban to omrežje:

https://pcsnet.mywire.org/iplist.txt – Živa lista Slaba omrežja (PCSNET BadIPS)

https://pcsnet.mywire.org/iplist-pcsnet.txt – Kumulativna lista Slaba omrežja (SecurityCompaniesReports)

Ne pozabit še cronjob za skript / (sudo apt install iptables ipset fail2ban):

#!/bin/bash
ipset -q flush maltrail
ipset -q create maltrail hash:net
for ip in $(curl http://127.0.0.1:8338/fail2ban 2>/dev/null | grep -P '^[0-9.]+$'); do ipset add maltrail $ip; done
iptables -I INPUT -m set --match-set maltrail src -j DROP

Debian 11 / Ubuntu 20 CertBot SSL

sudo apt-get install -y git python3 python3-dev python3-pip libpcap-dev build-essential procps schedtool && sudo pip3 install pcapy-ng && sudo apt-get install git python3-pcapy -y

###SSL python
sudo apt-get install -y python3-openssl python3-openssl python-openssl-doc && sudo pip3 install pcapy-ng && sudo pip3 install pyopenssl

V glavnih nastavitvah maltrail.conf poiščite USE SSL in odkomintirajte kot je spodaj:

# Use SSL/TLS
USE_SSL true

# SSL/TLS (private/cert) PEM file (e.g. openssl req -new -x509 -keyout server.pem -out server.pem -days 1023 -nodes)
SSL_PEM misc/server.pem

 

Zdaj ker ste že aplicirali SSL CertBot kopirajte vaš ssl v server.pem:

sudo su

cd /opt/maltrail/misc

sudo cat /etc/letsencrypt/live/mojastran.si/cert.pem > server.pem
sudo cat /etc/letsencrypt/live/mojastran.si/privkey.pem > server.pem
sudo cat /etc/letsencrypt/live/mojastran.si/cert.pem >> server.pem

 

Lahko date npr. v cronjob oz. kronološka opravila kot root spodnje direktive enkrat mesečno:

sudo crontab -e

## Kopiraj na koncu:

@monthly cd /opt/maltrail/misc && sudo cat /etc/letsencrypt/live/mojastran.si/cert.pem > server.pem && sudo cat /etc/letsencrypt/live/mojastran.si/privkey.pem > server.pem

ali če ste dali v admin uporabniško mapo:

@monthly cd /home/admin/maltrail/misc && sudo cat /etc/letsencrypt/live/mojastran.si/cert.pem > server.pem && sudo cat /etc/letsencrypt/live/mojastran.si/privkey.pem > server.pem

Namestitev certbot:

sudo apt-get install certbot python3-certbot-apache -y

sudo apt update
sudo apt install snapd -y
sudo snap install core
sudo snap refresh core

sudo snap install --classic certbot

sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot

 

## Renovirat SSL
sudo certbot renew --dry-run

## Nov certifikat!!!
sudo certbot --apache

sudo apt-get install certbot python3-certbot-apache -y
sudo certbot --apache
sudo certbot --apache certonly
sudo certbot renew --dry-run

 PercNETForumiAudioMediaOglasiWEBDiskDDLeWDiskMServerPSTubePSDDLMediaPSMForumsPSMediaPCSNETMedia