Apache WEB Server – WebAlizer Log Analizer za vaš strežnik – Namestitev in Nastavitve za Ubuntu/Debian/Raspbian Linux 32bit OS Server

To isto aplikacijo lahko uporabite npr. če ste si postavili vašo spletno stran preko:

Kako si namestit na naš star računalnik Windows OS ali Mac OSX – WordPress predstavitev Podjetja – XAmpp in noip.com

 


Preko SSH oz. terminala namestite aplikacijo webalizer

sudo apt-get install webalizer

Zdaj odprite preko Webmin ali terminala apache.conf nastavitve in dodajte na konec ta parameter:

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

LogFormat “%h %l %u %t \”%r\” %>s %b \”%{Referer}i\” \”%{User-Agent}i\” %I %O” combinedio
#CustomLog /var/log/apache2/access.log combinedio

ter ne pozabit v vseh virtualnih hostih zamenjat log, ki se bo glasil tako:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined env=!dontlog

PS v modulu setenvif dodajte svoje parametre, katere procese naj apache log ne beleži!!!

sudo nano /etc/apache2/mods-available/setenvif.conf

Primer npr. hočemo da nam ne logira root server postopke in npr. robots.txt datoteko

# Označite zahteve iz vmesnika za povratno zanko
#SetEnvIf Remote_Addr “127\.0\.0\.1” dontlog
# Označite zahteve za datoteko robots.txt
#SetEnvIf Request_URI “^/robots\.txt$” dontlog
# Zapišite, kar ostane
#CustomLog logs/access_log common env=!dontlog


GeoIP za WEBAlizer dodatne baze:

GeoDB.datGeoIP.dat

root@mojserver:/home/user# nano /etc/webalizer/webalizer.conf

    # GeoDB  no
    # GeoDBDatabase   /usr/share/GeoDB/GeoDB.dat
    GeoIP   yes
    GeoIPDatabase    /usr/share/GeoIP/GeoIP.dat

GeoIP.dat

Webalizer producira kar nekaj beleženj:

index.html         # main summary page
   usage_YYYYMM.html     # monthly summary page

   usage.png         # yearly graph displayed on the main index page
   usage_YYYYMM.png      # monthly usage graph for specified month/year
   daily_usage_YYYYMM.png   # daily usage graph for specified month/year
   hourly_usage_YYYYMM.png  # hourly usage graph for specified month/year

   site_YYYYMM.html      # all hosts listing **
   url_YYYYMM.html      # all urls listing **
   ref_YYYYMM.html      # all referrers listing **
   agent_YYYYMM.html     # all user agents listing **
   search_YYYYMM.html     # all search strings listing **

   webalizer.hist       # previous month history
   webalizer.current     # incremental data **

                 # ** if enabled

uporabnik@mojserver:~ $ sudo su
root@mojserver:~# apt install webalizer

man

root@mojserver:~# man webalizer

root@mojserver:~# nano /etc/apache2/apache2.conf

    HostnameLookups Off
    HostnameLookups On

apache2.conf

Starejše različice Linux distribucije pod spletnih analiz:

/var/www/webalizer

root@mojserver:~# nano /etc/webalizer/webalizer.conf

OutputDir /var/www/webalizer => OutputDir /var/www/html/webalizer

Lahko pustite v isti mapi generiranje analiz in ustvarite npr. samo simbolični link primer:
vaše meso root npr. /var/www/html/
ustvarite eno mapo karkoli npr. webalizer
sudo mkdir /var/www/html/webalizer/ sudo su cd /var/www/html/webalizer/ ln -s /var/www/webalizer /var/www/html/webalizer

/webalizer//stats//web-traffic/webalizer.conf/web-traffic//var/www/html

root@mojserver:~# cd /var/www/html
root@mojserver:~# mkdir webalizer / ali karkoli npr. spletneanalize

root@mojserver:~# cd /var/www/html/webalizer
root@mojserver:~# rm -rf webalizer

root@mojserver:~# ln -s /var/www/webalizer /var/www/html/webalizer

root@mojserver:~# service apache2 restart

root@mojserver:~# sudo /etc/cron.daily/webalizer

    http://mojserver.tld/webalizer/index.html
    http://ServerIP/webalizer/index.html

root@mojserver:~# webalizer -vV

/etc/webalizer/webalizer.conf

root@mojserver:~# nano /etc/webalizer/webalizer.conf

    #Incremental no 
    Incremental yes

Incrementalyesyes/var/www/html/images/flags

Naložite zastave v /var/www/webalizer/flags ali na vaše mesto npr. /var/www/html/spletneanalize/flags

root@mojserver:~# cd /var/www/webalizer/

wget https://perc.ddns.net/downloads/webalizer-flags.tgz 

sudo tar xf sudo tar xf webalizer-flags.tgz

sudo rm webalizer-flags.tgz

root@mojserver:~# nano /etc/webalizer/webalizer.conf

    #CountryFlags no
    CountryFlags yes
/<root>
    /var/www/webalizer
    /var/www/webalizer/flags
/var/www/html/webalizer/flags
      

root@mojserver:~# nano /etc/webalizer/webalizer.conf

     SearchEngine  google.     url=
     SearchEngine  google.     q=
     SearchEngine  bing.com    q=
     SearchEngine  yahoo.     p=
     SearchEngine  aol.      query=
     SearchEngine  aolsearch.   q=
     SearchEngine  ask.      q=
     SearchEngine  eureka.com   Ntt=
     SearchEngine  lycos.     q=
     SearchEngine  excite.     q=
     SearchEngine  answers.    q=
     SearchEngine  webcrawler.   q=
     SearchEngine  infospace.   q=
     SearchEngine  baidu.     wd=
     SearchEngine  duckduckgo.   q=
     SearchEngine  startpage.com  ep=
     SearchEngine  archive.    query=
     SearchEngine  yandex.     search=
     SearchEngine  search.     q=
     SearchEngine  dogpile.    q=
     SearchEngine  ixquick.com   ep=
     SearchEngine  info.      qkw=
     SearchEngine  wolframalpha.  i=
     SearchEngine  gigablast.com  q=
     SearchEngine  looksmart.com  q=
     AllReferrers yes/no
     AllSearchStr yes/no

/usr/share/GeoDB

root@mojserver:~# cp GeoDB.dat /usr/share/GeoDB

/etc/webalizer/webalizer.conf

# Možnost GeoDB omogoči ali onemogoči uporabo domačega
     # Geolokacijske storitve Webalizer GeoDB.
     #GeoDB da/ne
     #GeoDBDatabase /usr/share/GeoDB/GeoDB.dat
     

root@mojserver:~# wget perc.ddns.net/////WEBDisk so baze direkt pcsnet.myftp.org
root@mojserver:~# tar -xf perc.ddns.net/////WEBDisk so baze direkt pcsnet.myftp.org
root@mojserver:~# cp perc.ddns.net/////WEBDisk so baze direkt pcsnet.myftp.org

root@mojserver:~# nano /etc/webalizer/webalizer.conf

  HTMLHead <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/pot_do/web-traffic.css">
/* slogovni list odstrani grozne meje iz tabel in celic */
    @charset "UTF-8";

     @viewport {
       zoom: 1.0;
       width: device-width;
     }

     table {
       border: 0px;
       margin-left: auto;
       margin-right: auto;
       width: 900px;
       padding: 5px;
     }
     
     td, tr, th {
       border: 0px;
     }

root@mojserver:~# sudo webalizer -d

root@mojserver:~# nano /etc/webalizer/webalizer.conf

# Barve grafa po meri so definirane tukaj. Razglasite jih
     # na standardni šestnajstiški način (kot HTML, brez '#')
     # Če nobena ni podana, boste dobili standardne privzete barve.
    #ColorHit    00805C
    #ColorFile   0040FF
    #ColorSite   FF8000
    ColorKbyte   C11B17
    #ColorIKbyte  0080FF
    #ColorOKbyte  00E000
    ColorPage    87AFC7
    ColorVisit   FFDB58
    ColorMisc    87AFC7

root@mojserver:~# področna nastavitev
LANG = en_US.UTF-8
JEZIK=
LC_CTYPE=”en_US.UTF-8″
LC_NUMERIC=”en_US.UTF-8″
LC_TIME=”en_US.UTF-8″
LC_COLLATE=”en_US.UTF-8″
LC_MONETARY=”sl_US.UTF-8″
LC_MESSAGES=”en_US.UTF-8″
LC_PAPER=”en_US.UTF-8″
LC_NAME=”en_US.UTF-8″
LC_ADDRESS=”en_US.UTF-8″
LC_TELEPHONE=”sl_US.UTF-8″
LC_MEASUREMENT=”en_US.UTF-8″
LC_IDENTIFICATION=”en_US.UTF-8″
LC_ALL=
root@mojserver: #

root@mojserver:~# update-locale LANG=xx_XX.UTF-8

root@mojserver:~# dpkg-reconfigure locale

root@mojserver:~# export LANG=xx_XX.UTF-8; webalizer

uporabnik@mojserver:~ $ sudo su
[sudo] Geslo za uporabnika: ******
root@mojserver:/home/user# nano /etc/webalizer/webalizer.conf

Za specificifični log ali server aplikacijo določite vse nastavitve v webalizer.conf / Zdaj Lahko si lepo parametrirate URIje kje , kdo, kaj ali si namestite npr. AwStats podoben Apache log datotteka analizer, kjer vam ne bo potrebno definirat vaših dodatnih parametrov, drugače je funkcionalnost identična, zaradi dodatnih modulov GeoIP je AwStats bolj temeljit pregled kot Webalizer.

/var/log/apache2/access.log/var/log/media/mediaserver.logwebalizer.conf

uporabnik@mojserver:~ $ sudo su
root@mojserver:/home/user# nano /etc/webalizer/webalizer.conf

#
# CONTENTS PARTLY STRONG LANGUAGE !
# Suitable for Webalizer	Custom Ghostspam Silencer
# Configuration file		/etc/webalizer/webalizer.conf
#
# BEGIN IS HERE
#
HideReferrer	null
HideReferrer	t('
#
HideReferrer  amatocanizalez.
HideReferrer  baidu.
HideReferrer  binance.
HideReferrer  bka.
HideReferrer  colcot.
HideReferrer  disqus.
HideReferrer  eets.
HideReferrer  fbkwriter.
HideReferrer  goldvaultmetals.
HideReferrer  heeha.
HideReferrer  kulekan.
HideReferrer  semalt.
HideReferrer  semxiu.
HideReferrer  shareyards.
HideReferrer  sogou.
HideReferrer  tiny.
HideReferrer  workona.
HideReferrer  wordpress.
#
HideReferrer	anime
HideReferrer	asian
HideReferrer	baby
HideReferrer	blog
HideReferrer	blonde
HideReferrer	boob
HideReferrer	casino
HideReferrer	cbdoil
HideReferrer	cunt
HideReferrer	dirty
HideReferrer	ebony
HideReferrer	exotic
HideReferrer	face
HideReferrer	facial
HideReferrer	female
HideReferrer	free
HideReferrer	fuck
HideReferrer	gay
HideReferrer	girl
HideReferrer	guru
HideReferrer	hot
HideReferrer	hydra
HideReferrer	insta
HideReferrer	kink
HideReferrer	lesbian
HideReferrer	manga
HideReferrer	mature
HideReferrer	medic
HideReferrer	milf
HideReferrer	multi
HideReferrer	network
HideReferrer	prostit
HideReferrer	pussy
HideReferrer	shemale
HideReferrer	single
HideReferrer	solo
HideReferrer	teen
hideReferrer	three
HideReferrer	tube
HideReferrer	vendor
HideReferrer	xxx
HideReferrer	xyz
#
HideReferrer	18
HideReferrer	88
HideReferrer	100
HideReferrer	bank
HideReferrer	best
HideReferrer	blog
HideReferrer	burger
HideReferrer	cash
HideReferrer	cc
HideReferrer	cheap
HideReferrer	cialis
HideReferrer	imperia
HideReferrer	invest
HideReferrer	loan
HideReferrer	mama
HideReferrer	market
HideReferrer	money
HideReferrer	online
HideReferrer	pharma
HideReferrer	pill
HideReferrer	porn
HideReferrer	pr0n
HideReferrer	proxy
HideReferrer	seo
HideReferrer	sex
HideReferrer	trade
HideReferrer	traffic
HideReferrer	viagra
HideReferrer	video
HideReferrer	watch
HideReferrer	wordpress
#
HideReferrer  .bg
HideReferrer  .by
HideReferrer  .cc
HideReferrer  .eu
HideReferrer  .io
HideReferrer  .kz
HideReferrer  .me
HideReferrer  .pl
HideReferrer  .pro
HideReferrer  .pw
HideReferrer  .ru
HideReferrer  .su
HideReferrer  .tf
HideReferrer  .tk
HideReferrer  .to
HideReferrer  .tv
HideReferrer  .ua
HideReferrer  .us
HideReferrer  .vc
#
HideReferrer	.art
HideReferrer	.bid
HideReferrer	.best
HideReferrer	.biz
HideReferrer	.blog
HideReferrer	.broker
HideReferrer	.center
HideReferrer	.club
HideReferrer	.express
HideReferrer	.fun
HideReferrer	.gdn
HideReferrer	.guru
HideReferrer	.info
HideReferrer	.life
HideReferrer	.live
HideReferrer	.local
HideReferrer	.mobi
HideReferrer	.name
HideReferrer	.online
HideReferrer	.party
HideReferrer	.plus
HideReferrer	.porn
HideReferrer	.rent
HideReferrer	.sex
HideReferrer	.shop
HideReferrer	.site
HideReferrer	.space
HideReferrer	.store
HideReferrer	.top
HideReferrer	.tube
HideReferrer	.video
HideReferrer	.vip
HideReferrer	.work
HideReferrer	.xxx
HideReferrer	.xyz
#
# END IS HERE
#


# Suitable for Webalizer	Grouping user-agents
# Configuration file		/etc/webalizer/webalizer.conf
#
# GroupAgent <name>	Group User-agents that matches halfway
# HideAgent <name>	Hide User-agents that matches halfway
#
# It, the Webalizer, operates from top of list downwards.
# And note the distinctions in uppercase and lowercase.
#
# BEGINS HERE
#
GroupAgent   Applebot    Applebot
HideAgent    Applebot
GroupAgent   applebot    Applebot
HideAgent    applebot
GroupAgent   Edg/      MS Edge Beta
HideAgent    Edg/
GroupAgent   Twitterbot   Twitterbot
HideAgent    Twitterbot
GroupAgent   Amazonbot    AmazonBot
HideAgent    Amazonbot
GroupAgent   userAgent=   AmazonBot
HideAgent    userAgent=
GroupAgent   cortex     Facebot
HideAgent    cortex
GroupAgent   Facebook    Facebot
HideAgent    Facebook
GroupAgent   facebook    Facebot
HideAgent    facebook
GroupAgent   adreview    Facebot
HideAgent    adreview
GroupAgent   WhatsApp    WhatsApp
HideAgent    WhatsApp
GroupAgent   Video/2     Googlebot-Video
HideAgent    Video/2
GroupAgent   Image/1     Googlebot-Image
HideAgent    Image/1
GroupAgent   Googlebot    Googlebot
HideAgent    Googlebot
GroupAgent   gzip(gfe)    Google-Proxy
HideAgent    gzip(gfe)
GroupAgent   ggpht      Google-Proxy
HideAgent    ggpht
GroupAgent   Bingbot     Bingbot
HideAgent    Bingbot
GroupAgent   bingbot     Bingbot
HideAgent    bingbot
GroupAgent   BingPreview   Bing-Preview
HideAgent    BingPreview
GroupAgent   MSN       Bingbot
HideAgent    MSN
GroupAgent   msn       Bingbot
HideAgent    msn
GroupAgent   Yahoo      Yahoo Slurp
HideAgent    Yahoo
GroupAgent   yahoo      Yahoo Slurp
HideAgent    yahoo
GroupAgent   Slurp      Yahoo Slurp
HideAgent    Slurp
GroupAgent   slurp      Yahoo Slurp
HideAgent    slurp
GroupAgent   DuckDuckBot   DuckDuckBot
HideAgent    DuckDuckBot
GroupAgent   Favicon     DuckDuckBot
HideAgent    Favicon
GroupAgent   favicon     DuckDuckBot
HideAgent    favicon
GroupAgent   MojeekBot    MojeekBot
HideAgent    MojeekBot
GroupAgent   SMTBot     SMTBot
HideAgent    SMTBot
GroupAgent   Yandex     Yandexbot
HideAgent    Yandex
GroupAgent   YandexImages  Yandexbot
HideAgent    YandexImages
GroupAgent   yandex     Yandexbot
HideAgent    yandex
GroupAgent   Sogou      Sogou Spider
HideAgent    Sogou
GroupAgent   sogou      Sogou Spider
HideAgent    sogou
GroupAgent   Baidu      Baidu Spider
HideAgent    Baidu
GroupAgent   baidu      Baidu Spider
HideAgent    baidu
GroupAgent   Qwantify    Qwantbot
HideAgent    Qwantify
GroupAgent   MJ12bot     MJ12bot
HideAgent    MJ12bot
GroupAgent   Gigabot     Gigabot
HideAgent    Gigabot
GroupAgent   ASRbot     ASRbot
HideAgent    ASRbot
GroupAgent   SafeDNSBot   SafeDNSBot
HideAgent    SafeDNSBot
GroupAgent   MSIE      MS Internet Explorer or Edge
HideAgent    MSIE
GroupAgent   Edge      MS Internet Explorer or Edge
HideAgent    Edge
GroupAgent   Trident     MS Internet Explorer or Edge
HideAgent    Trident
GroupAgent   Firefox     Mozilla Firefox
HideAgent    Firefox
GroupAgent   MozacFetch   Mozilla Firefox
HideAgent    MozacFetch
GroupAgent   Chromium    Chromium Browser
HideAgent    Chromium
GroupAgent   Chrome     Google Chrome
HideAgent    Chrome
GroupAgent   Opera      Opera Browser
HideAgent    Opera
GroupAgent   OPR       Opera Browser
HideAgent    OPR
GroupAgent   Safari     Safari Browser
HideAgent    Safari
GroupAgent   iPhone     iPhone Mac OSX
HideAgent    iPhone
GroupAgent   FeedBurner   RSS Feed Burner
HideAgent    FeedBurner
GroupAgent   Burner     RSS Feed Burner
HideAgent    Burner
GroupAgent   burner     RSS Feed Burner
HideAgent    burner
GroupAgent   Feed      RSS Feed Burner
HideAgent    Feed
GroupAgent   feed      RSS Feed Burner
HideAgent    feed
GroupAgent   Safeassign   Blackboard Safeassign
HideAgent    Safeassign
GroupAgent   SurdotlyBot   SurdotlyBot
HideAgent    SurdotlyBot
GroupAgent   Android     Any Android User-Agent
HideAgent    Android
GroupAgent   Wget      Curl or Wget (Forbidden)
HideAgent    Wget
GroupAgent   wget      Curl or Gget (Forbidden)
HideAgent    wget
GroupAgent   Curl      Curl or Wget (Forbidden)
HideAgent    Curl
GroupAgent   curl      Curl or Wget (Forbidden)
HideAgent    curl
GroupAgent   ia_archiver   Wayback Machine
HideAgent    ia_archiver
GroupAgent   SeznamBot    SeznamBot
HideAgent    SeznamBot
GroupAgent   HTTPie     HTTPie
HideAgent    HTTPie
GroupAgent   ImageFetcher  ImageFetcher
HideAgent    ImageFetcher
GroupAgent   PocketImage   Pocket ImageCache
HideAgent    PocketImage
GroupAgent   Java      Java Browser
HideAgent    Java
GroupAgent   java      Java Browser
HideAgent    java
GroupAgent   Sitemaps    Sitemap Generator
HideAgent    Sitemaps
GroupAgent   sitemaps    Sitemap Generator
HideAgent    sitemaps
GroupAgent   ips-agent    VeriSign
HideAgent    ips-agent
GroupAgent   Censys     Censys
HideAgent    Censys
GroupAgent   censys     Censys
HideAgent    censys
GroupAgent   IonCrawl    1and1 IonCrawl
HideAgent    IonCrawl
GroupAgent   Valve      ValveSteam
HideAgent    Valve
GroupAgent   Steam      ValveSteam
HideAgent    Steam
GroupAgent   Siege      Siege
HideAgent    Siege
GroupAgent   siege      Siege
HideAgent    siege
GroupAgent   Validator    W3C Validator
HideAgent    Validator
GroupAgent   validator    W3C Validator
HideAgent    validator
GroupAgent   Uptime     Uptimebot
HideAgent    Uptime
GroupAgent   uptime     Uptimebot
HideAgent    uptime
GroupAgent   willnorris   Willnorris Imageproxy
HideAgent    willnorris
GroupAgent   Disqus     Disqus Bot
HideAgent    Disqus
GroupAgent   wot-verifier  WOT Verifier
HideAgent    wot-verifier
GroupAgent   SkypeUriPreview SkypeUriPreview
HideAgent    SkypeUriPreview
GroupAgent   WellKnownBot  WellKnownBot
HideAgent    WellKnownBot
#
GroupAgent   ALittle     All Just Crap Bots
HideAgent    ALittle
GroupAgent   WebCat     All Just Crap Bots
HideAgent    WebCat
GroupAgent   Dalvik     All Just Crap Bots
HideAgent    Dalvik
GroupAgent   Domain     All Just Crap Bots
HideAgent    Domain
GroupAgent   Pe7kata     All Just Crap Bots
HideAgent    Pe7kata
GroupAgent   Banner     All Just Crap Bots
HideAgent    Banner
GroupAgent   FreeWeb     All Just Crap Bots
HideAgent    FreeWeb
GroupAgent   github     All Just Crap Bots
HideAgent    github
GroupAgent   Pandalytics   All Just Crap Bots
HideAgent    Pandalytics
GroupAgent   ZoominfoBot   All Just Crap Bots
HideAgent    ZoominfoBot
GroupAgent   gdnplus     All Just Crap Bots
HideAgent    gdnplus
GroupAgent   Telesphoreo   All Just Crap Bots
HideAgent    Telesphoreo
GroupAgent   catexplorador  All Just Crap Bots
HideAgent    catexplorador
GroupAgent   Thumbor     All Just Crap Bots
HideAgent    Thumbor
GroupAgent   Netseen     All Just Crap Bots
HideAgent    Netseen
GroupAgent   PHP       All Just Crap Bots
HideAgent    PHP
GroupAgent   php       All Just Crap Bots
HideAgent    php
GroupAgent   Python     All Just Crap Bots
HideAgent    Python
GroupAgent   python     All Just Crap Bots
HideAgent    python
GroupAgent   Perl      All Just Crap Bots
HideAgent    Perl
GroupAgent   perl      All Just Crap Bots
HideAgent    perl
GroupAgent   ApiTool     All Just Crap Bots
HideAgent    ApiTool
GroupAgent   seosnapshot   All Just Crap Bots
HideAgent    seosnapshot
GroupAgent	SMUrlExpander  All Just Crap Bots
HideAgent	SMUrlExpander
GroupAgent	axios      All Just Crap Bots
HideAgent	axios
GroupAgent	Manic      All Just Crap Bots
HideAgent	Manic
GroupAgent   RestSharp    All Just Crap Bots
HideAgent    RestSharp
GroupAgent	nlpproject	All Just Crap Bots
HideAgent	nlpproject
GroupAgent	Crawl		All Just Crap Bots
HideAgent	Crawl
GroupAgent   crawl      All Just Crap Bots
HideAgent    crawl
GroupAgent	Spider		All Just Crap Bots
HideAgent	Spider
GroupAgent	spider		All Just Crap Bots
HideAgent	spider
GroupAgent   Scan      All Just Crap Bots
HideAgent    Scan
GroupAgent   scan      All Just Crap Bots
HideAgent    scan
GroupAgent   Cloud      All Just Crap Bots
HideAgent    Cloud
GroupAgent   cloud      All Just Crap Bots
HideAgent    cloud
GroupAgent   Knowledge    All Just Crap Bots
HideAgent    Knowledge
GroupAgent   Ruby      All Just Crap Bots
HideAgent    Ruby
GroupAgent   Rome      All Just Crap Bots
HideAgent    Rome
GroupAgent   mixnode     All Just Crap Bots
HideAgent    mixnode
GroupAgent   crawler4j    All Just Crap Bots
HideAgent    crawler4j
GroupAgent   ProxyChecker	All Just Crap Bots
HideAgent    ProxyChecker
GroupAgent	Buck		All Just Crap Bots
HideAgent	Buck
GroupAgent   Ruby		All Just Crap Bots
HideAgent    Ruby
GroupAgent	Safe		All Just Crap Bots
HideAgent	Safe
GroupAgent	Liquor		All Just Crap Bots
HideAgent	Liquor
GroupAgent   PageThing    All Just Crap Bots
HideAgent    PageThing
GroupAgent   CFNetwork    All Just Crap Bots
HideAgent    CFNetwork
GroupAgent   Hello      All Just Crap Bots
HideAgent    Hello
GroupAgent   hello      All Just Crap Bots
HideAgent    hello
GroupAgent   Test      All Just Crap Bots
HideAgent    Test
GroupAgent   test      All Just Crap Bots
HideAgent    test
GroupAgent   print      All Just Crap Bots
HideAgent    print
GroupAgent   Rome      All Just Crap Bots
HideAgent    Rome
GroupAgent   ZmEu      All Just Crap Bots
HideAgent    ZmEu
GroupAgent   Yakuza     All Just Crap Bots
HideAgent    Yakuza
GroupAgent   Telesphoreo   All Just Crap Bots
HideAgent    Telesphoreo
GroupAgent   Scan      All Just Crap Bots
HideAgent    Scan
GroupAgent   scan      All Just Crap Bots
HideAgent    scan
GroupAgent   masscan     All Just Crap Bots
HideAgent    masscan
GroupAgent   Foo	    All Just Crap Bots
HideAgent    Foo
GroupAgent   foo	    All Just Crap Bots
HideAgent    foo
GroupAgent   muhstik     All Just Crap Bots
HideAgent    muhstik
GroupAgent   zgrab      All Just Crap Bots
HideAgent    zgrab
GroupAgent   fasthttp    All Just Crap Bots
HideAgent    fasthttp
GroupAgent   sysscan     All Just Crap Bots
HideAgent    sysscan
GroupAgent   Jorgee     All Just Crap Bots
HideAgent    Jorgee
GroupAgent   leakix     All Just Crap Bots
HideAgent    leakix
GroupAgent   Invision    All Just Crap Bots
HideAgent    Invision
GroupAgent   LMAO      All Just Crap Bots
HideAgent    LMAO
GroupAgent   CODE      All Just Crap Bots
HideAgent    CODE
GroupAgent   Gemini     All Just Crap Bots
HideAgent    Gemini
GroupAgent   Shinka     All Just Crap Bots
HideAgent    Shinka
GroupAgent   Hakai      All Just Crap Bots
HideAgent    Hakai
GroupAgent   panscient    All Just Crap Bots
HideAgent    panscient
GroupAgent   Photon		All Just Crap Bots
HideAgent    Photon
GroupAgent   jexboss     All Just Crap Bots
HideAgent    jexboss
GroupAgent   jbosses     All Just Crap Bots
HideAgent    jbosses
GroupAgent   Hentai     All Just Crap Bots
HideAgent    Hentai
GroupAgent	NetSystems	All Just Crap Bots
HideAgent	NetSystems
GroupAgent   Scrapy     All Just Crap Bots
HideAgent    Scrapy
GroupAgent	ExoRank	All Just Crap Bots
HideAgent	ExoRank
GroupAgent   Hi       All Just Crap Bots
HideAgent    Hi
GroupAgent	aspiegel	All Just Crap Bots
HideAgent	aspiegel
GroupAgent   ads		All Just Crap Bots
HideAgent    ads
GroupAgent   AAssx      All Just Crap Bots
HideAgent	AAssx
GroupAgent	Gnu		All Just Crap Bots
HideAgent	Gnu
GroupAgent   CCBot      All Just Crap Bots
HideAgent    CCBot
GroupAgent   Abcd      All Just Crap Bots
HideAgent    Abcd
GroupAgent	Mozilla	All Just Crap Bots
HideAgent	Mozilla
GroupAgent   Office     All Just Crap Bots
HideAgent    Office
GroupAgent   git/      All Just Crap Bots
HideAgent    git/
GroupAgent	mozilla	All Just Crap Bots
HideAgent	mozilla
GroupAgent	Help		All Just Crap Bots
HideAgent	Help
GroupAgent   BUFF      All Just Crap Bots
HideAgent    BUFF
GroupAgent	AGENT		All Just Crap Bots
HideAgent	AGENT
GroupAgent   l9       All Just Crap Bots
HideAgent    l9
GroupAgent   project     All Just Crap Bots
HideAgent    project
GroupAgent   webtech     All Just Crap Bots
HideAgent    webtech
#
GroupAgent   Embarcadero   Unknown User-agent
HideAgent    Embarcadero
GroupAgent   NetFront    Unknown User-agent
HideAgent    Netfront
GroupAgent   Mozilla/5    Unknown User-agent
HideAgent    Mozilla/5
GroupAgent   okhttp     Unknown User-agent
HideAgent    okhttp
GroupAgent   Palo      Unknown User-agent
HideAgent    Palo
GroupAgent   Postman     Unknown User-agent
HideAgent    Postman
GroupAgent   win10      Unknown User-agent
HideAgent    win10
#
# ENDS HERE
#

PercNETForumiAudioMediaOglasiWEBDiskDDLeWDiskMServerPSTubePSDDLMediaPSMForumsPSMediaPCSNETMedia